Świetlówka – nowoczesny rodzaj oświetlenia

Niskociśnieniowa lampa wyładowcza z parami rtęci, która wykorzystuje fluorescencję do wytwarzania światła widzialnego to świetlówka, zwana również lampą fluorescencyjną. Prąd elektryczny w gazie wzbudza parę rtęci, która wytwarza krótkofalowe światło ultrafioletowe, które następnie powoduje świecenie powłoki fosforowej wewnątrz lampy.

Świetlówka – funkcjonalne i efektywne źródło światła

świetlówka liniowaLampa fluorescencyjna przekształca energię elektryczną w użyteczne światło o wiele wydajniej niż lampy żarowe. Typowa skuteczność świetlna systemów oświetlenia fluorescencyjnego wynosi 50–100 lumenów na wat, kilkukrotnie większa niż skuteczność żarówek o porównywalnej mocy świetlnej. Oprawy lamp fluorescencyjnych są droższe niż lampy żarowe, ponieważ wymagają statecznika do regulowania prądu w lampie, ale niższy koszt energii zazwyczaj równoważy wyższy koszt początkowy. Kompaktowe lampy fluorescencyjne są teraz dostępne w tych samych popularnych rozmiarach co żarówki i są używane jako energooszczędna alternatywa w domach. Ze względu na zawartość rtęci świetlówka liniowa klasyfikuje się jako odpad niebezpieczny. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska zaleca segregowanie lamp fluorescencyjnych od odpadów ogólnych w celu recyklingu lub bezpiecznego usuwania, a niektóre jurysdykcje wymagają ich recyklingu. Świetlówki są zazwyczaj proste i mają długość od około 100 milimetrów w przypadku lamp miniaturowych do 2,43 metra w przypadku lamp o dużej mocy. Świetlówka liniowa służy do oświetlenia większych powierzchni. Ze względu na swoje wymiary, można ją w szybki sposób zamontować w wąskich oprawach oświetlenia.

Spektrum światła emitowanego z lampy fluorescencyjnej jest kombinacją światła emitowanego bezpośrednio przez parę rtęci i światła emitowanego przez powłokę fosforyzującą. Linie widmowe pochodzące z emisji rtęci i efektu fosforescencji dają połączony rozkład widmowy światła, który różni się od tych wytwarzanych przez źródła żarowe.

Top