Przechowywanie i składowanie nawozów naturalnych

Stosowanie nawozów naturalnych jest bardzo praktyczne prowadząc własną hodowlę zwierząt. Ponadto nawóz naturalny ma wiele dobroczynnych składników, jednak w nadmiarze może bardzo szkodzić glebie. W związku z tym obowiązują ścisłe zasady dotyczące jego składowania, których należy przestrzegać.

Zasady dotyczące zbiorników na gnojówkę

zamknięty zbiornik na gnojowicęWedług obowiązujących przepisów gospodarstwo powinno posiadać zamknięty zbiornik na gnojowicę który jest szczelny i nie przepuszcza składników nawozu do otoczenia. Musi być umiejscowiony na odpowiedniej głębokości w glebie oraz jeśli nie przekracza odpowiedniej wysokości, musi posiadać ogrodzenie. Jego zamknięcie powinno być szczelne i niedostępne do otwarcia przez osoby niepowołane. Zbiornik na gnojowicę zazwyczaj jest betonowy, a jego właz jest metalowy z drzwiczakmi rewizyjnymi. Zbiornik na gnojowicę musi znajdować się w odpowiedniej odległości od budynków mieszkalnych, od silosów z paszami, czy od sąsiadującej działki. Zasady odnośnie lokalizacji wynikają z uciążliwości zapachów nawozów. Istnieją reguły dotyczące używania nawozów naturalnych i jest to okres od 1 marca do 30 listopada. Zasady wynikają z panujących warunków pogodowych w danym czasie. Stosowanie gnojówki oraz gnojowicy na terenie zaśnieżonym lub pokrytym lodem jest zakazane. Tak samo jest w przypadku, kiedy woda utrzymuje się na powierzchni, na której miałaby zostać zastosowana.

W związku z licznymi ograniczeniami dotyczącymi stosowania nawozu, pojemność zbiornika powinna być dostosowana do ilości produkowanego nawozu i musi pomieścić przynajmniej 6 miesięczną produkcję. Niegdyś obostrzenia dotyczące przechowywania gnojownicy dotyczyły tylko dużych gospodarstw, lecz z czasem to się zmienia i zaczynają dotyczyć coraz mniejszych gospodarstw.

Top