Metalograficzne badania makroskopowe materiałów metalowych

Każda część, obiekt lub produkt ma zestaw różnych trybów awaryjnych, które mogą być możliwe w czasie jego trwania. Aby uniknąć uszkodzeń metalu, specjaliści wykorzystują postęp technologiczny w metodach testowania do celów analizy wytrzymałościowej.  

Zbieranie istotnych danych podczas badań metalograficznych

metalograficzne badania makroskopoweOd posiadania dostępu do nieniszczących laboratoriów testowych po możliwość uzyskania wewnętrznych informacji na temat konkretnego komponentu, można uniknąć licznych szkodliwych awarii, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Analiza uszkodzeń to proces, w którym dane są zbierane za pomocą różnych fizycznych, mechanicznych lub chemicznych testów i oceny materiału w celu ustalenia przyczyny niepowodzenia. uszkodzenie może być zdefiniowane jako utrata funkcjonalnej wiarygodności części do wykonania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, gdy nie może już spełniać wymagań lub tolerancji.  Proces zbierania i oceny danych testowych, czyli metalograficzne badania makroskopowe mają na celu określenie i identyfikację rozwiązań dla działań naprawczych. Chociaż każda część ma tryby awarii, niektóre mogą być znacznie proste, podczas gdy niektóre mogą być szkodliwe dla funkcjonalności lub bezpieczeństwa użytkowników. W związku z tym niektóre analizy mogą być proste, podczas gdy inne mogą być czasochłonne i skomplikowane. Dlatego istotne dla analityka jest zrozumienie procesu produkcyjnego, materiału i funkcjonalności kontrolowanej części w celu uzyskania obszernego i dokładnego raportu z analizy badań.

Badanie makro służy głównie do sprawdzania jakości spoin. Przekrój spawanego materiału jest polerowany i trawiony do badania. Porowatość, brak penetracji spoiny, brak zespolenia ścian bocznych, słaby profil spoiny i inne ważne wady są sprawdzane zgodnie z odpowiednim standardem spawania.

Top