Jak znakować chemikalia?

Produkując, czy też przechowując mieszaniny, które sa potencjalnie niebezpieczne, należy pamiętać o ich właściwym oznakowaniu. Służą do tego specjalne kody, które trzeba jednak wygenerować. Można to zrobić na kilka różnych sposobów.

Do czego służy kod UFI?

kody ufiOd dłuższego już czasu na producentów substancji chemicznych, które mogą być potencjalnie groźne dla człowieka, nakłada się wiele dodatkowych obowiązków, jeżeli chodzi o ich znakowanie. Chodzi o to, aby każdy miał świadomość że kontakt z daną substancją może być dla niego groźny. Służą do tego specjalne kody ufi, które sa unikalnym kodem przypisanym do danej substancji. Kody takie mogą być tworzone na kilka różnych sposobów, należy jednak pamiętać o tym, że nie mogą one być generowane losowo, a przy ich tworzeniu musi zostać zachowana pewne prawidłowość. Przede wszystkim więc bardzo ważne jest, aby kod nawiązywał w jakiś sposób do substancji, na etykiecie której jest naniesiony. Oczywiście nie każdy przedsiębiorca będzie w stanie samodzielnie stworzyć taki kod, szczególnie gdy nie posiada odpowiedniej wiedzy w tym temacie. W takim wypadku warto skorzystać ze specjalnego generatora kodów UFI, których jest w Internecie coraz więcej. Dodatkowo, można także poprosić o pomoc firmy, które specjalizują się w tworzeniu takich kodów, przypisanych konkretnie do konkretnej substancji. Dzięki temu można mieć pewność, że przedsiębiorstwo nie będzie musiało płacić wysokich kar, ze względu na  niedotrzymanie obowiązku odpowiedniego znakowania.

W obecnym czasie zupełnie inaczej podchodzi się do kwestii znakowania różnych produktów. W szczególności chodzi tutaj jednak o chemikalia, które mogą stanowić bardzo poważne zagrożenie. Funkcje ostrzegawcze w ich przypadku pełnią specjalne kody.

Top