Gdzie odprowadzać wodę deszczową?

Polskie prawo wodne mówi jasno o tym, że wodę deszczową należy odprowadzać poprzez kanalizację deszczową lub rów melioracyjny. Zabronione jest odprowadzanie deszczówki na ulicę, sąsiednią działkę, nawet jeśli jest niezabudowana, oraz do kanalizacji bytowej.

Rodzaje osadników deszczowych

osadnik deszczowyPolskie prawo wodne dopuszcza także możliwość rozprowadzania wody deszczowej po własnej działce, jednak może to się wiązać z takimi problemami, jak powstawanie błota, a w skrajnych wypadkach z podmywaniem fundamentów. Deszczówka, odprowadzana do kanalizacji deszczowej, musi zostać wstępnie oczyszczona. Dlatego w instalacji odprowadzającej deszczówkę należy zamontować osadnik deszczowy. Osadnik odseparuje wodę od większych zanieczyszczeń, takich jak patyki, liście i piasek, które zbierają się w rynnach w okresach, kiedy nie występują opady atmosferyczne. Wyróżnia się dwa główne typy osadników. Pierwszy z nich, to osadnik wirowy. Wykorzystuje on siłę odśrodkową, żeby oddzielić zanieczyszczenia od wody. Urządzenie to jest wyposażone także w deflektor, który rozprowadza w jego komorze wodę w sposób równomierny, eliminując martwe strefy. Zdecydowanym plusem osadnika wirowego jest mały rozmiar, który pozwala na zamontowanie go na silnie zurbanizowanych terenach. Drugi najpopularniejszy rodzaj, to osadnik poziomy. Cechuje się on bardziej prostą budową. Składa się on z powierzchni czynnej z otworami wlotowymi i wylotowymi oraz betonowego korpusu. Tutaj również można zastosować deflektor, żeby woda była rozprowadzana w urządzeniu bardziej efektywnie.

Osadniki należy montować z dala od dróg komunikacyjnych, jednak należy zapewnić do nich dojazd dla pojazdów asenizacyjnych. Osadniki wymagają bowiem przeprowadzania regularnych prac konserwacyjnych i czyszczenia, dla ich prawidłowego działania.

Top