usługi detektywistyczne

Bystre oko detektywa – usługi detektywistyczne

Moda na seriale detektywistyczne przybliża nieco zawód detektywa zwykłemu Kowalskiemu. Jednak obraz kreowany przez telewizję nieco odbiega od tego zwykłego, realnego. Wbrew obiegowym opiniom, detektyw zajmuje się nie tylko poszukiwaniami zaginionych osób czy obserwowaniem wskazanych osób lub obiektów.

Usługi detektywistyczne dziś

 

usługi detektywistyczneOsoby zgłaszają się po usługi detektywistyczne także w sprawach rozwodowych, spadkowych, windykacyjnych, ubezpieczeniowych czy kryminalnych, a zainteresowane instytucje – w zbieraniu informacji o osobach np. uczciwości pracowników czy dłużników bądź wywiadach gospodarczych o wiarygodności kontrahentów lub zbadaniu konkurencji. Detektywi w swojej ofercie proponują również badania wariograficzne oraz ekspertyzy grafologiczne i kryminalistyczne, wywiad środowiskowy, ocenę wiarygodności dokumentów, wykrywanie urządzeń podsłuchowych czy obsługę prawną swoich klientów (przy współpracy z zaprzyjaźnioną kancelarią adwokacką) lub informatyczną (z zakresu informatyki śledczej, np. identyfikację tożsamości osób na podstawie informacji sieciowych czy ustalanie adresu IP komputera).
Profesjonalny (czyli po prostu dobry!!!) detektyw dba nie tylko o efektywność swojej pracy, ale również o pełną dyskrecję kontaktu i zleconych czynności dla dobra swojego klienta.
Jakie szkoły przygotowują do podjęcia zawodu detektywa?
Aby wykonywać zawód detektywa, do 1 stycznia 2014 r, potrzebna była w Polsce licencja i zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do egzaminu na licencję przygotowywały szkoły policealne. Obecnie, aby zostać detektywem, należy odbyć szkolenie specjalistyczne.

Do tego może się przydać skończenie studiów podyplomowych z zakresu usługi detektywistycznych. Z innych warunków (nadal obowiązujących) należy wymienić: skończone 21 lat, nieposzlakowana opinia, średnie wykształcenie oraz niekaralność za przestępstwa umyślne. Taki musi być właśnie kandydat na detektywa.

Top